Kanal via Rönneå tvärs över Skåne

En kanal tvärs övre Skåne, via Rönne och Ringsjön till Åhus eller Trelleborg. Det var tankar som fördes fram med kraft på 1840-talet. Järnvägssatsningen kom emellan. Kanaltankarna avskrevs.

Kanalbyggandet är en forntida konst som uppkom i kulturerna vid floderna Eufrat, Tigris, Nilen och i Kina för bevattning. Första dokumenterade kanalbygget ligger 3 000 år f v t (före vår tideräkning), som även användes för båtar. Det följdes av kanaler för sjöfart och militära transporter. En ”modern” teknik för kanalbygge utvecklades i Frankrike, Italien, Holland och England, från 1300-talet.
1760 började kanalernas ”guldålder” i världen, med kulmen 1790. Tunga transporter t ex av kol drev på. Men även att förkorta avstånd för sjöfarten bidrog starkt. Största kanalsystemet är ”Alentejokanalerna” i Portugal på kring 9 000 km, som började byggas 1959.
I Sverige sägs Engelbrekt ha varit vårt lands förste kanalbyggare, men misslyckades med en kanal mellan Mälaren och Östersjö. Sveriges första fullbordade kanal är lilla kustkanalen vid Kalmar – Drags kanal – 1555-58. Gustaf Vasa ville bygga kanaler, som resulterade i ”Hjälmarekanalen” 1596 – 1610. Men det var först mellan 1770 – 1870 som de stora kanalprojekten kom igång i vårt land, som t ex Göta kanal 1809-32.
Det var bakgrunden till tankarna på en kanal tvärs över Skåne. På Rönneå hade det fraktats jordbruksprodukter, tegel och papper sedan 1600-talet, till i höjd med V Sönnarslöv. Där lossades även utrustning från Karl XII krig i Europa, och fördes till Herrevadskloster. Det blev ödesdigert för Sverige. Då infördes asiatiska kreaturspesten 1721, som blev en farsot som nästan slog ut Skånes alla klövdjur. Men det funderades det inte på vid kanalplanerna på 1840-talet, som ”rann ut i sanden”