Dödsstraffet avskaffades

Det finns länder som tillämpar dödsstraff. En opinionsbildning mot denna strafform pågår.

Sverige har haft dödsstraff. Men redan på 1830-talet ifrågasatte en tillsatt lagkommitté ”om dödsstraff var nödvändigt”. Det blev allt starkare opinion mot detta straff. 1910 verkställdes sista dödsdomen i vårt land. 1921 beslöt riksdagen avskaffa dödsstraff i fredstid. Men först 1972 försvann det även i krigstid. I Klippan har utdömts och verkställts dödsstraff. Det sista verkställdes den 11 november 1840. En 23-årig dräng hängdes på ”galgplatsen” i Elfdalen, sedan han befunnits skyldig till rån och mord mot sin husbonde. Rättshistorikern Göran Kristiansson redovisar fallet.