Smörgåskupén blir inte Åsa´s Skafferi! Åsa startar själv!

Vi beklagar att artikeln om Åsa´s Skafferi i maj månads Söderås Journalen kanske kan missförstås!

Åsa Hanöl har tillsammans med Anntherese Blomberg drivit Smörgås kupén i 9 år. Man startade i en järnvägsvagn på Fabriksvägen (Industriområdet) för att så småningom etablera sig i G:a Järnvägsstationen i Klippan. För nästan precis ett år sedan utökade man verksamheten med att även verka i den lokal som Fenix Konditori funnits i under många år.

Nu delar Åsa och Anntherese på sig och det innebär att Åsa startar upp Åsa´s Skafferi i de gamla Fenixlokalerna. Här jobbar hon med det koncept som det finns en artikel om i Söderås Journalens majnummer.

Anntherese driver Smörgåskupén vidare i lokalen på G:a Järnvägsstationen i Klippan

Så ska alltså beskrivningen av historien, nuet och framtiden vara!

Vi hoppas med detta att alla eventuella missförstånd är borta!

Bengt Wetterberg
Ansv. Utg.
Söderås Journalen och Klippanshopping.se