Hört på Företagsträff den 11 april

Den 11 april var det åter dags för en Företagsträff på Best Western i Klippan. Denna gång var det frukostmöte och programmet innehöll information om företagsnätverket Connect Skåne.

Klippans kommuns näringslivsansvarige, Anders Lindberg, hälsade ett 30-tal deltagare på träffen, samt Anders Janson från Connect Skåne välkomna.

Connect

Företagsnätverket Connect startades redan 1985 i San Diego, USA. 1998 kom det till Sverige och samma år startades Connect Skåne. Idag har Connect kontor på fyra ställen i Skåne, huvudkontoret i Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg.
– Vad vi gör är att hjälpa till att förverkliga goda affärsidéer och utveckla nya tillväxtföretag, berättar Anders Janson.
– Syftet är att vi ska skapa nya företag så vår regionen kan växa, fortsätter Anders.

De företag och företagare som är anslutna till Connect arbetar med detta på ideell basis. Connect arbetar med att förmedla kompetens, kapital, kontakter samt att coacha företag. I dag samarbetar Connect Skåne med ett 90-tal samarbetspartners (kommuner och storföretag) och har 450 medlemmar, 150 mentorer och 160 affärsänglar. Totalt är det drygt 1000 personer i nätverket.

Connect-processen för nya bolag/nya affärsidéer

Connect-processen startar med ett möte där entreprenören presenterar sin idé och en utvärdering görs av idén. Nästa steg är att Connect hjälper entreprenören med att få kontakt med en personlig mentor som hjälper till att strukturera upp projektet. Därefter presenteras detta på ett möte med utvalda medlemmar på en s.k. Språngbräda. Här ges ett tillfälle att få feedback från personer från näringslivet. Efter mötet görs en uppföljning med mentorn och affärsplanen justeras samt att man går igenom de kontakter man fått på Språngbrädan. Därefter ges möjlighet att presentera sin affärsidé för de s.k. affärsänglarna, ett nätverk med privata investerare.
– Vet inte om ni sett Draknästet på TV, men det här är faktiskt Draknästet fast lite mer på riktigt, säger Anders.
Fördelningen av språngbrädor på de olika branscherna håller på att förändras. Tjänste-, IT- och miljöföretag växer mer och mer, medan industriföretagen minskar.
-Vi står inför ett generationsskifte, säger Anders.

FöretagsAcceleratorn

Anders berättade även att Connect har ett koncept för befintliga företag som vill utveckla sin affärsidé. Medan Connect-processen är gratis så kostar det för företag att delta i FöretagsAcceleratorn.
– FöretagsAcceleratorn är till för ”mogna” företag som funnits ett par år på marknaden och som känner att de fastnat på något sätt, berättar Anders. FöretagsAcceleratorn kan då hjälpa företaget att komma vidare med de nya utmaningarna.

Mer om Connect Skåne finns att läsa på www.connectskane.se