Cement från Romarriket

Byggnation utan cement är ovanligt. Första svenska cementen tillverkades i Lomma 1872, av samma typ som den cement som uppfanns i Portland i England 1824.

Men cementens historia går långt tillbaka i tiden. Det var i Romarriket cement upptäcktes och började användas. Så föll Romarriket och tekniken föll i glömska, till år 1414 då det i ett schweiziskt kloster hittades en skrift av Vitruvius, romersk arkitekt och ingenjör, från år 20 före vår tideräkning. Där beskrevs cement: Blandning av släckt kalk, kiselsyra, aska, vulkanisk sand och tegelmjöl. Idag är Kina största cementproducenten.