Personalen på Hemköp i Ljungbyhed fick pris på gala!

På Hemköps årliga gala fick personalen på Hemköp i Ljungbyhed ett hedersomnämnande i kategorin ”Årets medarbetare”.
– Jag är oerhört stolt över min personal som ställde upp för mig och min familj under en lång och kämpig tid, säger Lars Andersson, ägare till Hemköp.

2011 var ett kämpigt år för medarbetarna på Hemköp i Ljungbyhed. Lars hustru Fia, som han startade, ägde och drev Hemköp tillsammans med, blev till sist besegrad av sin cancersjukdom. Fia somnade in i november efter en tuff kamp under flera år. Lars och döttrarna Jessica och Jonna, som även de jobbar i butiken, behövde lägga all sin tid och omsorg på Fia. Och som en naturlig följd av detta fick personalen större arbetsbörda.
– Utan medarbetarna hade vi aldrig klarat av att driva butiken under denna jobbiga tid. Trots att Fias sjukdom inneburit stor påfrestning för personalen, så har det ald-rig kommit några klagomål från dem. Personalen har stöttat såväl varandra, som vår familj, samtidigt som de har gjort en enastående insats i butiken, säger en stolt Lars.

Utan personalens vetskap nominerade Lars dem till årets medarbetare. Genom nomineringen ville han tacka personalen för deras stöd och engagemang. Förutom det fina hedersomnämnandet ska de även gå ut och äta en fin middag.