Bergfinken – massinvaderar Skåne

I norr håller bergfinken (Fringilla montifringilla) till, i söder kusinen bofinken (Fringilla coelebs). På höst, vår och milda vintrar möts de, då bergfinken invaderar Skåne.

Bergfinken är en nordlig art, med utbredning i norra Sverige, Norge och Finland. Antalet par uppskattas till mellan 500 000 och 2 000 000 i Sverige. Häckningen sker i blandskog, gärna i fjällbjörkskog. I den finns fjällbjörkmätaren, som får en masslarvfödsel vart tionde år. Då ökar bergfinken. Så vart tionde år kan extra stora flockar ses i Skåne. Bergfinken övervintrar i västra och mellersta Europa. I Skåne finns bara två säkra häckningar konstaterade, båda i Farhult 1979. Dock finns flera misstänkta häckningar i Skåne.

Bergfinken har en lång historia i Sverige, faktiskt från istidens avsmältning och björkens intåg kring 10 000 år f. Kr.

På höst och vår drar flockar av bergfink genom Skåne, gärna till bokskogar t ex på Söderåsen. Största uppskattade antalet finns från 1915/1916. Då antogs att en flock vid Kågeröd ha 5,4 miljoner bergfinkar. Det går åt mycket mat till bergfinkarna, som retade bönderna som hade grisar i bokskogar för att äta ollon. En flock på en miljon bergfinkar beräknas sätta i sig 8,5 ton per dag eller drygt 750 ton under de tre månader de finns här. Men de äter även säd – som t ex vid fågelbord.