Begravning forntida sed

Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Olika kulturer möts.

Det som ingen kommer ifrån är att ta hand om sina döda. Olika begravningsseder har utbildats, både mellan kulturer och inom samma kultur. När började människor begravas? De tidigaste kända begravningarna är 100 000 år gamla – neandertalsgravar i Dordogne i Frankrike och Shanidar i Irak. Gravar finns från stenåldern i Sverige, som var stenbelagda. På 1300-talet f. Kr började likbränning, som även blev vanlig i Indien och i antikens Rom. 1990 reglerades kremering i lag i Sverige och gamla benämningen ”eldbegängelse” ströks.