Äpple – ”en munkgåva”

Munkar och nunnor tillskrivs äran av att ha infört äpple till Sverige, som odlades i klosterträdgårdarna och spreds i bygden, troligen i Söderåsbygden från Herrevadskloster.

Första äppelsorten var en korsning mellan en asiatisk och en europeisk vildapel. Europa var före Sverige med att ta fram nya sorter. Under 1600- och 1700-talet tog soldater med sig äppelkärnor hem. Och under 1800-talet blev det traditionellt sortutbyte med främst Tyskland, England och Danmark. Det anses finnas över 1 000 äppelsorter i Sverige idag, varav ett 20-tal sorter odlas kommersiellt.