Ugn öppnade hemmen

På vintern blev det trångt i stugan. Ofta användes bara ett rum. Det var kostsamt att värma upp och ha belysning i flera rum.

Vardagsrummet blev hemmets centrum, där även mindre arbeten utfördes. En ny typ av ugn gjorde hemmen ”större”, först slott och herrgårdar, sedan bondehemmen vid 1800-talets slut. Det var kakelugnen som kom in i landet på 1700-talet, fick ny konstruktion 1767 av C J Cronstedt och Fabian Wrede. Det var en bränslesnål ugn med rikt rökgångsystem som ”öppnade hemmen”. Fler rum värmdes upp. Det fanns även enklare variant, en så kallad torparugn.