Tidigt ”Bockens skola”

Barnen från pappersbruksområdet hade tidigt en egen skola och slapp lång skolväg.

Från 1856 fanns ”Bockens skola” i ”Svarta huset” (huset var svartmålat) ovanför nuvarande scoutstugan. Att barn kunde ”läsa ur bok” såg Karl XI som viktigt. Krav på läsundervisning infördes i 1686 års kyrkolag, som förstärktes i 1762 års förordning med krav på ”kringvandrande lärare”. 1842 kom skolstadgan om fasta skolhus. Få skolhus uppfördes, barnen fick lång väg att gå. Det ansåg Christian Bock, ägare till Pappersbruket, måste ändras. Därför startades ”Bockens skola”, som var igång till 1880 då fast skola i Åby uppförts. I V Sönnarslövs kommun, där pappersbruket låg, fanns skolhus 1847, men låg längst ut i väster.