Åbyvallen 75 år – föregicks av politikers strul

Helsingborgs IF blev inspirationskällan i NV Skåne för fotbollen. Klippans BIF från 1914 bygdens inspiratörer och Åbyvallen – som i år kan fira 75 år trots politikers strul – en idrottshögborg.

Fotbollsspel har gamla anor. En variant utövades redan 300 år före vår tideräkning i Kina. Men det var i England under 1800-talet som fotbollen blev en organiserad verksamhet med enhetliga regler. Då fanns två former av fotboll: ”Dribblingsspelet” och ”löpningsspelet”. 1863 bildades ”Football Association (FA)” med i huvudsak ”dribblingsfotbollens” regler. ”Löpfotbollen” bildade ”Rugby Union” 1871. Fotbollen kom till Sverige. ”Lyckans soldater” från 1883 och ”Örgryte IS” från 1887 blev de första fotbollsföreningarna. Svenska Fotbollsförbundet bildades 1904. Sporten spred sig och kom till Åby (Klippan) 1898, som en del inom Åsbo Hjulklubb som var en cykelförening. Snabbt försvann föreningen. Fram kom Klippans Boll och Idrottsförening (KBIF) 1914, som fick stora framgångar och en ny anläggning behövdes. KBIF började på gamla torget, fick mark vid stationen för idrottsplats.

Redan i 1915 års stadsplaneförslag fanns en idrottsplats med. KBIF skrev till municipalfullmäktige i Klippan 1932 och ville att idrottsplatsen anlades. Inget hände – förrän efter åtta månader. Svar kom: Ni har skrivit till fel instans. Det är till Gråmanstorps kommunfullmäktige Ni ska ställa skrivelsen. Ilskan och förtrytelsen svaldes. Ny skrivelse gick in – till rätt instans – som snabbehandlades, beslut togs om idrottsplats, idrottsplatsförening bildades 1933 och bygget påbörjades. 1936 kunde ”NV Skånes vackraste idrottsplats” – som det skrevs – invigas. Läktaren brann 1940, men byggdes snabbt upp igen.