Telefonkatalogen – bok ”som förändrat världen”

Överraskande har telefonkatalogen hamnar i samlingen ”Böcker som förändrat världen”. Man så är katalogen kontaktskapare och lyfter telefonen från ”leksak” till bruksföremål.

Den 10 mars 1876 kallade telefonens uppfinnare Graham Bell in sin kollega Watson. Det var starten på den uppfinning som blev en revolution i världen. Telefonen var uppfunnen. Telegraf fanns från 1837. Med telefon kunde människor tala direkt med varandra. Vem hade telefon – som fick ett nummer? Hur nås dessa? Svaret på frågan blev: Att en telefonkatalog framställdes. Via telefonväxel kopplades till begärt nummer. Den första telefonkatalogen i världen kom i november 1878 och hade 50 abonnenter. En förteckning av abonnenter på ett blad var föregångaren. Ambitionen var att ha en rikskatalog, där England tryckte världens första 1896. Den fick 1 350 sidor och hade 80 000 namn. Det blev ohanterbart. 1914 blev telefonkatalogen största trycksaksprodukten i England, med 1,5 miljoner exemplar.

Redan 1877 gjorde telefonen inträde i Sverige och expanderade mycket snabbt. Redan 1885 var Stockholm Europas telefontätaste stad. Hade till och med fler telefoner än London. Det förmedlades drygt 18 200 telefonsamtal per dag i vår huvudstad. Första rikstelefonkatalogen kom 1889, var på 14 sidor med förteckning över 320 abonnenter i Stockholm. För övriga gällde namnupprop via växel.
En ständig förändring skedde. 1978 kom de ”gula sidorna”, 1996 tas ”steget ut på Internet”, 1998 finns telefonkatalogen på CD-skiva.

”Första fullständiga telegraf- och telefonstation” invigdes 1886 i Åby (Klippan) och fanns i lokal på Storgatan 47. Då fanns 16 abonnenter, som 1901 var 70, blev 3 000 år 1952. Nu gäller mobiltelefon.