Söderåsbygden rik på missionföreningar

En väckelsevåg gick över NV Skåne andra halvan av 1800-talet. Bl a bildades många missionsföreningar, tre bara i gamla Ö Ljungby kommun.

Gudstjänsterna var katolska: pampiga ceremonier, språket latin. Så kom Luther, reformationen, spridningen av läskunnigheten och billiga biblar, kristna småskrifter (traktat). Det öppnade för egna studier och tolkningar. Frireligiösa kyrkor bildades. Kyrka och stat motarbetade detta. Konventikelplakat antogs – och fanns mellan 1726 och 1858: Andakter fick bara hållas i kyrkliga lokaler eller i annan lokal ledd av präst. Frireligiösa andakter fortsatte i det tysta, en väckelsevåg svepte över landet.

Statskyrkans såg det som viktigt att möta detta. Det blev med EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) – lågkyrklig väckelse som betonade lekmannaengagemanget. Hans Lundborg och Carl Olof Rosenius var initiativtagare och inspiratörer. Missionsföreningar följde. Först i NV Skåne var Helsingborgs traktatförening 1856. Småskrifter spreds. En brytning kom. Verksamheten fortsatte, nu som Västra Skånes Missionförening där Åstorp med missionskapell för 1 200 sittande blev huvudplats. 37 missionsföreningar följde. I denna bygd i Ö Ljungby, Tranarp, Källna, Kvidinge, Starby samt i Klippan där läraren J Handberg 1858 kom från Åstorp till Gråmanstorp, startade söndagsskola, höll föredrag och andakter. Den 17 oktober 1891 bildades Klippans missionsförening som invigde eget missionshus 1894.