Påminns om Ådalen 1931

I TV, radio och tidningar har det gått att följa frigörelsekamperna i en rad länder och hur militären används mot egna befolkningen.

Detta för tankarna till Ådalen 1931 – i år 80 år sedan. Bakgrunden var att strejkande misshandlat strejkbrytare och var på väg mot strejkbrytarnas förläggning för att ge uttryck för sitt missnöje. Militär kallades in, som spärrade marschvägen. Då marschen inte stoppade sköt militären in i folkmassan. Fem dödades – varav en flicka. Lika många skadades. Reaktionen blev våldsam i landet. Beslutet blev: Att i framtiden inte sätta in militär utan polis. Det gäller än idag.