Söderåsvatten i 30 år

Hushållsvatten kommer från Klippans kommuns högreservoar på Söderåsen. Det var nämligen 1981 som denna anlades.

Bakgrunden var rädslan för att få olja och andra kemikalier i grundvattnet, som skulle ha slagit ut hushållsvattnet för lång tid. För ju mer samhället byggdes ut, till fler oljetankar grävdes ned i marken. Det fanns risk för att de rostade och olja kom ut i grundvatten. Därför funderades det på en ny källa för hushållsvatten som blev på Söderåsens topp. 1982 kunde därför pumpstationen vid vattenverket invid järnvägen tas ur drift. Nu finns ett gott – några säger ”Ramlösavatten” – och säkrat hushållsvatten.