Snödroppen – glädjespridare

Snödroppens ankomst vållar både överraskande och glada utrop. Blomman är en mycket tidig vårhälsning.

Ursprunget finns att hitta i Medelhavsområdet och Främre Asien. Tio arter finns. Arten ”Galanthus nivalis” är vanlig i Sverige. Snödroppen har funnits i nordiska trädgårdar sedan 1400-talet, men ännu längre vid klostren. En rad religiösa berättelser finns kring blomman. Första gången namnet ”snödroppe” nämns i svenska språket var år 1744. Tidigare kallades den bl a för gårdsviol, snölilja, snöblomma, snösippa, marsmånadsblomster.