Hyllstofta andelsfrys – ”möjligen finns någon till i landet”

Hyllstofta andelsfrys är unik. Möjligen finns någon till i bruk i landet. Då andelsfrysarna kom – på 1950-talet – var det ”bingo” att få hyra ett fack. Nu ”lever människor på annat sätt”.

Hur förvaras mat utan att förstöras? En fråga i alla tider. Det upptäcktes att mat höll längre i sval omgivning. Is blev tidigt svaret, som Induskulturen (2 500 – 1 700 f Kr.) skapade med avdunstningsprocess i porös oglaserad keramik. Alexander den store hade ”iskällare”. Romarna tog is tog från alpsjöar och kunde med salt sänka till minus tio grader.

Försök med ”frysteknik” gjordes i Europa på 1600- och 1700-talet. Först andra halvan av 1800-talet nåddes framgång. Men en välorganiserad brytning, lagring och försäljning av is till isskåp dröjde kvar. Bryggerier behövde kyla öl under sommaren. Karl von Lindes uppfann tekniken 1870. Andra inom livsmedelssektorn tog efter, som mejerierna. Det upptäcktes att snabb nedkylning av grönsaker bevarade näringsämnen. Kyltekniken för frys och kyl utvecklades, i Sverige genom Baltzar von Platen och Carl Munters uppfinning 1923. Allmänheten inbjöds teckna andelar i frysfack först i mejerier, sedan i ”fryshus”. 1950 var andelsfrysarnas årtionden. Föreningar bildades – och lades ned då frysboxar kom.

1954 bildades Hyllstofta andelsfryseri – 50 fack om 200 liter och två om 100 liter i moden anläggning. I början var kön lång för att få hyra ett fack. Nu är bara 33 uthyrda. Sponsorer hjälper till att klara ekonomin. Drivkraften? ”Vi är ett gäng fantaster som vill bevara en bit kulturhistoria”, säger sekreteraren sedan 10 år Leif Karlsson, som tillsammans med Mats Asp, Göran Lindskog, Jan E Ahlstedt och Fredrik Lindskog kämpar mot ”frysboxar” och snabbmat.