En räddare i nöden

Han har i många år arbetat med olika chefsbefattningar i olika typer av organisationer. För två år sedan gjorde dock Peter Kromnow verklighet av den gamla drömmen att starta eget. Med företaget Våga-Leda hjälper han både privatpersoner och företag med olika problem.
– Under min tid som personalchef hamnade jag ofta i svåra samtal och konflikthantering, och då väcktes ett stort intresse för gruppdynamik och personlig coachning.

Stöd och bollplank

Även om han startade verksamheten för två år sedan så var det inte förrän i april 2010 som Peter Kromnow kom igång ”på riktigt”. Målsättningen är att kunna göra Våga-Leda till en heltidssysselsättning så småningom. Han är inte riktigt där än, men är en bra bit på väg. Men när är det egentligen hans tjänster behövs?
– Om vi först pratar om privatpersoner så kan jag vara ett stöd när det inträffar något jobbigt i livet. Ibland hamnar man av olika anledningar i situationer där man behöver ett bollplank i form av någon utomstående, och det är då jag kan komma in i bilden.

Kvalitet framför kvantitet

När Peter Kromnow erbjuder sina coach- eller samtalsterapitjänster till privatpersoner sätter han alltid en gräns på fem samtal. Och det finns en given anledning till denna begränsning.
– Jag tror på kvalitet framför kvantitet. Jag ska inte bli personernas terapeut på lång sikt, utan ska finnas tillhands när det är jobbigt. Att redan från början säga att ”nu behöver vi träffas och prata vid tio tillfällen, sedan är dina problem lösta” tycker jag känns oärligt och inger inget förtroende överhuvudtaget. Bygger jag en serie med fem samtal så kan jag hjälpa människor att komma vidare. Efter dessa samtal har de förhoppningsvis fått en ”verktygslåda” för att hantera sina problem.

Konsult

Inom ramen för Våga-Leda arbetar Peter Kromnow alltså också med företag som hamnar i situationer där man behöver extern hjälp. Han kan precis lika gärna genomföra punktinsatser som längre uppdrag.
– Jag tar gärna uppdrag i mindre företag som behöver stöttning när det gäller personalbiten, och kan till exempel gå in som personalchef på konsultbasis under en period – allt efter organisationens önskemål och förutsättningar.

Tystnadsplikt i alla ärenden

Att arbeta som coach, ledarskapskonsult och samtals- eller familjeterapeut är naturligtvis ett ansträngande jobb. Ofta hamnar Peter Kromnow mitt i känsliga ärenden och träffar många personer som befinner sig i jobbiga skeden i livet. Men han trivs ändå med sitt arbete.
– Jag är mycket intresserad av människor och har lätt för att lyssna på folk. Att kunna känna att man har bidragit att lösa problem ger en otrolig kick.Alla samtal är givetvis konfidentiella.

– Sekretessen är otroligt viktig. Jag lämnar aldrig ut någonting överhuvudtaget, och sätter en ära i att arbeta under tystnadsplikt.