Silver Hill – visionen som krossades av ekonomin

”Silver Hill”, turistanläggningen som en del känner till, andra bara hört namnet på, men många – framförallt yngre – inte ”har en susning om”. 1981 startade denna bil-, häst- och flygshow.

Turismen expanderade och gav kommunernas näringsliv inkomsttillskott. Förutsättningen var att ha en anläggning som lockade turister. Det hade inte Klippan. Som ”manna från himmeln” tedde sig erbjudandet om ”Sommarland” i Elfdalen eller Herrevadskloster. Det blev inte så. Den långa handläggningen tröttade ut entreprenören. ”Sommarland” hamnade i Röstånga. Kritik utbröt.

Så kom nästa ”skänk”. Nils Erik Sundblad ville förlägga sin världs-unika turistanläggning Silver Hill till Klippan. Anrika Herrevadskloster prioriterades – 1954 hade Sundblad gått ut som kursetta på F5.

Klippans kommun hade köpt Klippans Ladugård och Borgen. Detta erbjöds Silver Hill. Det passade bättre. Borgen köptes för 800 000 kronor, Ladugården för 500 000 kronor och bostadshuset för 350 000 kronor. Starten skedde 1981. Om det varit trögt i hanteringen kring ”Sommarland”, var det tvärt om för Silver Hill. Det blev problem med myndigheterna och annat, men främst med ekonomin. Trots en unik samling bilar av Rolls Royce och andra klassiker, lippizzanerhästar, flyguppvisning med mera så kom inte tillräckligt med besökare. Varför? Denna fråga ledde till att Kommunen och Silver Hill kom på kollisionskurs. 1987 flyttade Silver Hill till Falköping.

Nils Erik Sundblad hade en läkarexamen och övergick till denna profession, bland annat i Norge där han 2005 utsågs till ”Årets läkare i Finnmark”. Den 20 april 2008 dog Sundblad, några månader innan han skulle fylla 75 år. En skrift om Silver Hills historia är skriven.