Nytt och fräscht på Swedbank

Swedbanks Klippankontor har fått en rejäl ansiktslyftning. Från att tidigare ha varit ett helt öppet kontorslandskap har man nu istället disponerat om lokalerna för att kunna erbjuda både en modern miljö för kassaärenden och enskilda rum för bokade möten.

– Det var dags att modernisera våra lokaler för att kunna möta våra kunder i en fräsch och ändamålsenlig miljö för modern bankverksamhet. Kunderna vill kunna diskutera sin ekonomi med sin rådgivare utan att utomstående kan höra vad som sägs, säger kontorschefen Per Johansson.

Lokala namn

Att ”gå på banken” 2011 betyder inte samma sak som det gjorde för 10-15 år sedan. Sedan internet kom in i bilden i mitten av 90-talet har allt fler bankärenden (till exempel att betala räkningar och göra penning-
överföringar) flyttats till nätet, eller till telefonbanken. Majoriteten av de som besöker en bank idag träffar bankens rådgivare i bokade möten. Då kan det gälla ansökan om bolån, eller en pensionsgenomgång till exempel.
– När man ska sitta och prata om så privata saker som bolån vill man gärna känna att man pratar ostört och att inte andra besökare runtomkring hör vad som diskuteras. Därför har vi valt att göra den här ombyggnaden.
För att ge det hela en ännu mer lokal touch har Swedbank valt att ge de olika rummen namn med Klippanknytning. Rummen heter Klöva Hallar, Tornsborg, Kopparmöllan, Vedby, Spången, Pappersbruket, Elfdalen och Skäralid. I varje rum hänger tavlor som visar upp respektive område och hur namnet på området har kommit till.

Mindre kontanthantering

Men även om en stor del av bankens kunder gått över till att sköta sina ärenden via telefon och internet så är det fortfarande många som inte tagit det där sista klivet. För att förmå så många som möjligt att sköta sina bankärenden på annat sätt har man därför minskat ner på öppettiderna för kassatjänsterna. Kassan är öppen fyra dagar i veckan fram till klockan 13.00 på vardagar, förutom torsdagar då kassan är öppen till 18.00. Öppettider för bokade möten är fram till 18.00 alla vardagar efter överenskommelse med sin rådgivare. Att minska ner på kontanthanteringen är till fördel både för banken och för kunderna, både ur ett ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv.
– Ju färre kontanter vi har på kontoret, desto mindre blir risken för rån. Det gäller inte bara på banken utan i hela Klippan – ju mindre kontanter i omlopp ju mindre risk för butiksrån, personrån mm. Dessutom kostar det samhället omkring 11 miljarder varje år att skicka runt kontanterna mellan butiker, banker, uppräkningscentraler samt kostnader för säkerhetslösningar mm. Kunderna ställer högre krav på komplex rådgivning numera vilket innebär att vi inte kan lägga allt för mycket tid på transaktioner som har betydligt enklare och effektivare lösningar både för kunderna och för oss, säger Per Johansson.

Fler bokade möten

Swedbank vill alltså ha fler bokade möten, både med privat- och företagskunder.
– Jag vill verkligen råda alla som till exempel inte har tagit tag i sina pensionsplaceringar att ringa oss och boka in en tid. Det enda man behöver göra är att ta med sig sitt orange kuvert, och eventuella uppgifter om sin avtalspension, så sätter vi oss ner och kommer med tips och råd om hur man ska placera sina pensionspengar, avslutar Per Johansson.