”Folkhemmets” grund

Det talas mycket om resurssvaga och –starka, köpkraft, ”de som har och de som inte har”.

Första gången en detaljerad kartläggning av inkomsttagarnas ekonomiska situation gjordes var 1920. Då framgick att nio procent ägde 90 procent av förmögenheten. Av tre miljoner inkomsttagare var 2 319 621 utan sparkapital. De 933 i toppen förfogade i genomsnitt över 2,5 miljoner. Branschvis var det så att inom pappersindustrin hade genomsnittliga medlemmen i företagarfamiljerna 73 920 kronor i förmögenhet, för arbetarna var det 113 kronor. Detta låg till grund för statsminister Per Albin Hanssons berömda ”Folkhemstal” 1928.