Apoteket i Klippan 150 år – blev statushöjare

Det var en stor händelse då Klippan, eller Åby som det då hette, fick Apotek. Det gav orten status. Året var 1861. Lagom till 150-årsjubileet finns förmodligen två apotek i Klippan.

Sedan urminnes tider har människan sökt botemedel i naturen mot sjukdomar, oftast från växterna. Då sågs sjukdom som ”onda demoners verk”. Naturmedicin och ritualer blev botemedlet. Kunskap om växters effekt blev allt större. De första som skrev (i kilskrift) om naturmedicinen var sumererna, som utvecklat en hög kultur vid floderna Eufrats och Tigris 4 000 år f. Kr. Det togs över av babylonier och assyrier. Stjärnornas ställning ingick i behandlingen. Via egyptierna och grekerna kom läkekonsten till Rom. Sedan till arabländerna där kunskapen i medicin utvecklades. Den expanderande handeln gav kunskapsspridning och handeln med medicinalväxter.

Under arabiska perioden skiljdes läkarens och apotekarens yrken åt. Första självständiga apoteket upprättades i Bagdad 760 e. Kr, förste apotekarens namn var: Abu Coreisch iar el Seideleni. Apoteken – från grekiskans ”förrådsrum” – spreds över Europa. I Sverige fanns ”apotekare” i slutet av 1400-talet. Krav ställdes: Apotekare måste ha privilegiebrev. Antonius Bursenius fick landets första – år 1575. I slutet av 1700-talet inrättades sockenapotek i Sverige. Det blev vanligare med apotek.

Den 1 augusti 1861 fick Åby (Klippan) Apotek. Det var apotekare Johan Gustav Westergård från Jönköping som startade Apoteket Kronan. Det skedde i ”Ahlbergska fastigheten” som uppfördes 1856. Apoteket flyttade till lokaler i nybyggda fastigheten vid Åbyplan 1952, där en pizzeria nu finns. 1976 var det dags för nästa flytt, till byggnaden där Treklövern nu har kontor. Från den 3 juni 1996 finns Apoteket Kronan – som återtog namnet – i nuvarande lokaler.