Välsignelseformel – skrevs av stjärngossar

Inslag av stjärngossar har ingen stor plats i Sveriges jultradition. Men annat är det i länder med katolsk tradition. Där skriver även stjärngossar ”välsignelseformel” på bostäder.

Stjärngossarna symboliserade de ”vice männen” som enligt bibliska berättelsen uppvaktade Jesusfamiljen. I bibeln står inget om antalet. Det antogs vara tre, eftersom tre gåvor lämnades. Med tiden fick trion namn: Kaspar, Melkior och Baltasar. I de katolska länderna är stjärngossar och Betlehemsstjärnan framträdande inslag i trettondagsfirandet.

Dessutom fanns ett annat inslag, även i Tyskland och Österrike. Det var att stjärngossar drog fram, tiggde och där de fick gåvor skrevs en välsignelseformel ovanför dörren till bostaden. Mellan kommande års två första siffror och två sista skrevs in C M B med stjärnor mellan bokstäverna. Alltså skrev t ex 20*C+M+B*11. Bokstäverna uttolkades ofta felaktigt som namnen på de tre vice männen (Caspar, Melkior och Baltasar). Men C M B är en förkortning av latinska ”Christos Mansionem Benedicat” (Kristus välsigna detta hus).

I Norden var stjärngossetraditionen
starkast i Norge och Danmark, som gemensamt förbjöds 1735. De två länderna var ett kungadöme. Nu på 2000-talet har traditionen börjat blomma upp igen. I Sverige kom stjärngossarna att sammanblandas med staffansridningen. Traditionen har bleknat bort. I Göteborg gjordes försök 1988 att återväcka traditionen, men stjärngossarna förblev i släptåget efter Lucia.