Julkort – ”en nyare sed”

Julen är en högtid för familjen och släkten. Men även en tid för ”uppdatering” av släkt- och vänskapsband.

Julkorten, nu även via Internet, har i drygt 100 år varit ”mediet” för detta i vårt land. Men det var 1843 i England som julkortet presenterades första gången. Under 1870-talet blev det snabb spridning över Europa. Tidigare hade nyårshälsningar skett även i vårt land via posten. Från 1894 kom Jenny Nyströms julkort, med bl a tomtar. Julkortet hade kommit till Sverige och blev allmänt spridd i landet på 1910-talet. Idag finns en ny typ av julkort: Tomtar i vintermiljö i för orter välkända sammanhang.