FK Viljan bygger nytt

Det har varit några turbulenta för innebandyklubben FK Viljan. 2006 togs frågan om nedläggning av klubben upp på årsmötet eftersom det saknades representationslag. Jonas Håkansson, Patrik Lindahl och hans fru Maria bestämde sig iför att sätta stopp för detta.

– Vi lyckades ragga ihop folk till en ny styrelse och tog över. Sakta men säkert har vi sedan kunnat bygga upp föreningen där vi i huvudsak riktar in oss på yngre grupper. Alla styrelsemedlemmar, kommittéer, revisorer och tränare ställer upp ideellt, utan ersättning vilket de ska ha allt beröm för. Vi vill att man i FK Viljan ska visa att man är villig att ställa upp för ungdomarna för att man själv vill det och att det inte alltid måste handla om pengar. Detta gör att föreningen kan hålla väldigt låga medlemsavgifter och därmed kan de flesta som vill vara med, vilket är en viktig sak för FK Viljan. Det ska inte bero på någons ekonomi om man kan få spela innebandy eller inte. säger Patrik Lindahl.
Efter årsmötet 2006 blev Jonas Håkansson ordförande, Patrik Lindahl kassör och Maria Lindahl sekreterare.

Startade 1983

FK Viljan startades i Ljungbyhed 1983 som en friskvårdsklubb. Förutom innebandy stod bland annat volleyboll och badminton på aktivitetsprogrammet. Innebandyn var dock den sektion som lockade mest folk. I slutet av 80-talet hade man ett framgångsrikt herrlag som kvalade till division 2. Detta fick ringar på vattnet för hela föreningen, som hade gott om medlemmar fram till mitten av 2000-talet. Nu, när man så sakteliga bygger upp föreningen igen, är prioriteringen bredd på ungdomssidan.
– Idag finns inget A-lag överhuvudtaget. Vi har ett lag igång i seriespel och det är P13, som leds av Jonas Håkansson. Sedan har vi några olika träningsgrupper för de yngre barnen också, samt en oldboysgrupp. P13-laget blir ju på ett sätt som ett representationslag eftersom de ställer upp och tränar de yngre barnen och blir deras förebilder. De yngre går på P13:s matcher och hejar fram dem, och på sikt kanske vi kan få fram ett A-lag därigenom, säger Patrik Lindahl.

Fostrande roll

Paret Lindahl och Jonas Håkansson har snart varit igång i fem år med återuppbyggnaden av FK Viljan. De har uttalat ett mål att driva projektet i max fem år till. När dessa år har gått hoppas man att klubben ska stå på egna ben och ha fått in så många ledare att den klarar sig utan deras insats.
– Både jag och min fru är uppväxta med FK Viljan och känner starkt för föreningen. Vi tycker att det ska finnas ett komplement i Ljungbyhed till fotbollen. Idrotten har också en fostrande roll, och kan vi hålla ungdomarna från att ”springa på byn” genom att hålla igång FK Viljan vill vi gärna göra det, säger Patrik Lindahl.