Unikt ”arbetarmärke”

Staffan Rosenqvist från Ljungbyhed visade ett märke – 27 x 21 mm – i metall.
Motiv: Två händer fattar varandra. Märkt: ”Åby – Klippan 1.1.1887.” Vad är detta?

Själv tror han märket är från en ”arbetarförening”, inte fackföreningen. Så var det. Artikel om ”bortglömda arbetarrörelsen” har funnits i Söderås Journalen. Industrialismen drog samman människor, misär uppstod. De väletablerade ville hjälpa – från bildningskurser till billig mat, ordnade sjukförsäkringskassa m m.

Det var även en sällskapsförening, med fester för medlemmarna. En fana fanns, där stod: ”Åby-Klippans arbetarförening grundad den 1 januari 1887.” De gav ut märket.