Batalj på kyrkostämman

Strider blossat upp i pastorat, som i Klippan, ofta med personliga förtecken.

1921 blev det en batalj mellan kyrkliga- och profana makten, med grund från 1917. Då fråntog stämman ordförandens (kyrkoherdens) rätt att själv bestämma stämmodatum. Det blev lördagar eller söndagar, ”då arbetarna var lediga och kunde delta”. 1921 föreslog Martin Persson (s) att anslagen till olika kyrkliga verksamheter i stort skulle halveras. Protester kom från ”kyrkfolket”, omröstning var på gång, som drogs tillbaka då den blivit 70-29 i Martin Perssons favör. Därför genomdrevs samtliga krav.