Lokalhistoria ”en nyckel”

”Är lokalhistoria något att skriva om?”

En inte ovanlig fråga, överraskande ofta ställd av ”samhällets toppar”. Särskilt partiernas historia är något av ”nyckeln” till förståelsen av en bygds, kommuns och orts utveckling. I lokalhistorian kan blickas bakåt för att få bakgrund för bra framtidsbeslut. Ibland är partihistoria på väg att försvinna, som Riseberga arbetarkommuns (1918 – 1973 med förhistoria från 1905). Handlingarna höll på att förstöras. Nu är den historian skriven och tryckt. Regeln bör vara: Skriva sin historia och ”fylla på” varit femte år.