En god skytt är lugn och sansad

Klippans Pistolklubb har i dagsläget ett 70-tal medlemmar, varav omkring 25 är aktiva.

Skytte är en sport som lockar utövare i alla åldrar. Åldermannen i föreningen, Walter Eriksson, är strax över 80 år, och är den skytt i Sverige som deltagit i flest SM-tävlingar. Det spelar alltså ingen roll hur gammal man är – men vilka personliga egenskaper ska man ha för att bli en duktig skytt?
– Det är en stor fördel att vara lugn, sansad och utrustad med ett stort tålamod. Är man inte lagd åt det hållet kan skytte vara ett bra sätt att jobba upp koncentrationen, säger Thomas Samuelsson, ordförande i Klippans Pistolklubb.

Två sektioner

Klippans Pistolklubb är uppdelad i två delar: En sektion för krutvapen och en för luftgevär och luftpistol. Man får inte hantera krutvapen förrän man har fyllt 14 år, då så kallade kaliber 22-pistoler blir tillåtna. Innan dess är det luftgevär och luftpistol som gäller.
– Tisdagar mellan 18 och 20 har vi ungdomsträning inom luftpistolsektionen uppe vid Söndraby Fritidsgård, berättar Thomas Samuelsson.

Tävling mot Klippans Skyttekompani

Träningen med krutvapen hålls endast utomhus. Klippans Pistolklubb har en träningsbana borta i Mammarp. Kommer man från Åbytorpsvägen och passerar BilPartner på vänster sida ska man svänga höger strax innan rondellen vid väg 21.
– Där håller även Klippans Skyttekompani, som är gevärsskyttar, till. En gång varje år träffas båda föreningarna och håller en så kallad utbytesskjutning. Då träffas vi en helgmorgon klockan 9, och delar upp lagen i hälften pistol- och hälften gevärsskyttar och tävlar mot varandra. Varje år delas ett vandringspris i form av en stridsvagnshylsa ut. Tyvärr är den för tillfället i Klippans Skyttekompanis ägo, skrattar Thomas Samuelsson.

50-årsjubileum

Hur är då intresset för skytte i Klippans kommun? Thomas Samuelsson menar att det går lite i vågor. Medelåldern i föreningen ligger mellan 35 och 40, och många av medlemmarna i det åldersspannet har hållit på ett tag – men det tillkommer nya personer mellan varven. I år firar man 50-årsjubileum, och någon form av festlighet för medlemmarna är inplanerar framåt juletid.
– Vi vill självklart tacka våra medlemmar för de här 50 åren med en fest. Vi är glada och tacksamma för att så många passiva medlemmar är med och betalar för vår verksamhet. Utan dem skulle det inte gå runt, säger Thomas Samuelsson.