SEB Klippan utsett till Årets kontor

SEB Klippan är Årets SEB-kontor i region Syd! Det var en mycket nöjd Christer Johansson, som i egenskap av kontorschef tog emot priset under en konferensmiddag i Stockholm för en tid sedan.
– Alla de 250 kontorschefer som finns inom SEB var på plats, och det är klart att man känner sig stolt när man får gå fram och ta emot pokalen, säger han.

Fokus på kundvård

Enligt juryns motivering, som du kan läsa här intill, har SEB:s Klippankontor lyckats med mycket under 2009 – bland annat har man en väldigt hög andel nöjda kunder.
– Vi har satsat mycket på att få in nya kunder, både privatpersoner och företag, och har utbildat vår personal när det gäller ekonomiska genomgångar. Många kunder känner en osäkerhet med bland annat pensionerna och då behövs det att man sitter ner i lugn och ro med någon som är insatt, säger Christer Johansson.

Många tjänsteår

Att få utmärkelser av det här slaget är så klart alltid en fjäder i hatten – och fjädern blir ju inte direkt mindre av att priset som SEB Klippan fick är nyinstiftat och i år delades ut för första gången. Tanken är att det ska delas ut en gång per år, och varje gång prisas tre kontor: ett i vardera regionområde (syd, väst och öst). Vad är det då som gör att kunderna i Klippan är nöjda med sitt SEB-kontor? Christer Johansson blir inte svaret skyldig.
– Majoriteten av personalen på kontoret har många tjänsteår i Klippan. De flesta av våra sex anställda har varit här i över tio år, och då bygger man ett förtroende mellan kund och bankman. Jag tror att de flesta uppskattar att ha samma kontaktman varje gång man behöver rådgivning.

Motivering till varför SEB Klippan blev utsett till ”Årets kontor, region Syd”

”Kontoret i Klippan och dess medarbetare har med kontinuerligt fokus på kund och affär och en mycket fin laganda tagit nya andelar i marknaden. Detta har utmynnat i goda försäljningsutfall med volymökningar både på spara- och utlåningssidan. Dessutom har kontoret i Klippan en mycket hög kundnöjdhet.”