Kort företagsliv

Det finns företag med mycket lång historia. Men även de med mycket kort.

Till de senare hör Klippans Glassliperi, med start 1921. Företaget tog vara på intresse för finare glasarbete. Det köptes in kvalitativt högtstående glassorter, som slipades till så kallade ”kristaller” i form av vaser, skålar och andra prydnadsföremål. Fyra personer sysselsattes. Klippanföretaget hade otur att komma på ”tåget” sent. Redan 1923 uppges officiellt att det upphörde. Marknaden ”dog ut”. I verkligheten var företaget med till 1928.