Ljungbyhed hade Folkets Hus 1928 – 1970

Den 29 oktober 1970 revs Ljungbyhed Folkets Hus, som funnits sedan 1928. Men föreningen drevs vidare till den 8 april 2002 då avregistrering skedde. Dess 74-åriga historia är nu i tryck.

Att ha yttranderätt och föreningsfrihet är en sak. Att praktisera denna rätt är en helt annan sak. Möteslokal behövs. Det har arbetarrörelsen ”smärtsamt fått lära känna”, framhöll Axel Danielsson då landets första egenbyggda Folkets Hus invigdes i Malmö den 1 april 1893. Malmö var inte först. Det var Kristianstad, som invigde Folkets Hus 1890. Inspiration för Malmö och Kristianstad kom från Belgien – sedan från Danmark.

1880-talet var Sverige i kraftig förvandling. Industrialismen blommade ut. Arbetare drogs samman. Det var fattigt, osunt, ofta misär men förde fram viljan till förändring. I Söderåsbygden, utan stark industri, utvecklades arbetarrörelsen sent liksom byggande av Folkets Hus, i Klippan 1907. I Ljungbyhed 1928, först en enkel byggnad, som byggdes ut och invigdes 1930. Det såg bra ut i många år. Kriget ställde dock till det. Bl a blev Folkets Hus militär förläggning och i sex månader sjukhus. Freden kom med glädje för alla, men inte för Folkets Hus i Ljungbyhed. Då kom de betydande ekonomiska problemen eftersom konkurrensens blev kraftig från andra anläggningar. Ekonomin spökade i många år. Då hantverkshus, församlingshem, medborgarhus och idrottshall kom blev det för svårt. Samtidigt fanns inte tillräckligt intresse och tid att driva Folkets Hus. Krav på försäljning fördes fram. 1964 såldes Folkets Hus till kommunen för taxeringsvärdet 42 300 kronor. Byggnaden revs 1970. Föreningen fortsatte, genom att hyra lokal som sade upp 2001 och 2002 avregistrerades Folket Hus förening.