Dags för en hästgård?

Klippans kommun erbjuder nu ett planlagt område för fem hästgårdar. De ligger nära både tätort och stora ängs- och skogsområden.

Tomtstorlek: ca 26 000-48 000 m².
Tomtpris: 20 kr/m² (ca 520 000-960 000 kr).

För mera info kontakta Tekniska förvalningen, Monica Johansson på tel 0435-282 21 eller se vår temahemsida www.klippan.com