Boule – anrikt spel för alla

Ett föremål kastas en bit fram som sedan ska träffas. Det har forntida anor, blev ”spel” i Egypten, kom till Rom via Grekland, sedan till Frankrike och blev ”boule” och finns sedan 1984 i Klippan.

Olika klotspel – där boule är ett – har sitt ursprung i antiken och området kring Medelhavet. Anorna sträcker sig längre tillbaks än så. Att kunna ”kasta prick på ett utkastat föremål” går tillbaks i forntidens ”dimma”. Men att komma så nära en målkula som möjligt härstammar från Grekland, som kom till Romarriket och fördes vidare av legionärerna – ett sätt att få trivsam, spännande sysselsättning. Även ett sätt att öva skicklighet i att träffa mål och lätt att arrangera.

En läkare från år 300 i Grekland beskriver spelet som en ”lämplig motionslek för till åren komna män”.

Men det var i Frankrike som boule utvecklades till sällskapsspel och sport genom att förses med strikta regler. Den mest uppskattade formen av boule är vad som kallas ”petanque” från början av 1900-talet och är det som nu spelas, där ”klot mot lillen kastas jämfota från ring”. Numera arrangeras mästerskapstävlingar – från 1959 finns VM.

Stor ”ambassadör” för boule i Sverige blev prins Bertil. 1977 grundades Svenska Bouleförbundet. Men korpen har betytt mest för sportens utbredning, då i sällskapsspels-varianten – där det är spännande, men lättsamt och gemytligt. Till Klippan kom boule 1984 och introducerades genom korpen. Idag finns en bana i stadsparken och har ett 40-tal utövare. Leif Nilsson har varit med från början. Hans inställning till boule är typisk – från mycket tveksam till entusiastisk.