Vill lyfta fram de små orterna

Naturskyddsföreningen Söderåsen och Föreningen Klippanbygdens Natur vill stimulera besöksturismen kring Söderåsen. Därför genomför man sedan början av året en förstudie inom ramarna för ett så kallat leaderprojekt. I denna arbetar man med att samla in faktauppgifter om orterna som ligger i närheten.

Natur och historia

Så småningom är tanken att en folder och en hemsida ska produceras. I dessa ska man presentera alternativa färdvägar kring Söderåsen, och även upplysa om var man kan hitta övernattningsmöjligheter, cykelreparatörer och bensinmackar, för att nämna några exempel.
– Många av de små orterna mellan Höör och Klippan, som till exempel Anderstorp, Riseberga, Färingtofta eller Bonnarp har massor att erbjuda, både när det kommer till naturupplevelser och berättelser om gamla tider, säger Bengt Hertzman.

Resurspersoner

För att få fram information har man därför tagit kontakt med så kallade resurspersoner i ett tjugotal orter. Planen är att få fram så pass mycket information om bygden att det så småningom ska finnas underlag till foldern och hemsidan. Hur detta ska finansieras är i nuläget oklart.
– Vi hoppas kunna hitta en form för en fortsättning, och med anledning av det önskar vi kontakt med fler lokala näringsidkare som är intresserade av projektet, säger Bengt Hertzman.
Finns det någon som kan tänkas vara intresserad av att bidra med information till Färdvägar längs Rönne å, kontakta i så fall Klippans Turistbyrå.