Rosen – urgammal, världsvid, symbolrik

Det finns blommor som anses som särskilt exklusiva. Rosen är en – ”blommornas drottning” – kallad, den mest odlade blomman i världen. Få villaträdgårdar i Söderåsbygden saknar rosor.

Rosen är äldre än människan. Den fanns redan på tertiärtiden – för 70 miljoner år sedan – har paleontologer konstaterat. Men vildrosen – förädlade rosors ursprung – finns bara på norra halvklotet. Arkeologiska fynd visar att vildrosors nypon betydde mycket på sten- och bronsålder på grund av hög halt av C-vitaminer. Länge var det som nyttoväxt – med medicinska effekter – som rosen lockade och sedermera odlades. Rosen blev även stämningshöjare och omgiven av mystik. Grekerna klädde innertak med rosor då det som sades skulle bli hemligt, i England på 1400-talet blev rosen symbol i kampen om kungamakten – ”Vita” eller ”Röda” rosen stod mot varandra.

En uppteckning från år 2 350 före vår tideräkning (f t v), berättar om att sumererkungen Sargon tog rosor till sitt land. Tusen år senare introducerade assyerkungen Tiglat-Pileser rosor i sin miljö. Odlandet av rosor ökade. Platons elev Theofrastos skrev en bok om ”Rosodling” 300 år f t v.

Den princip som gällde var slumpen – att ha olika rosarter i närheten av varandra och se vad som hände. 1820 tog allt en ny vänding. Franska amatörers experimenterande gav sådant resultat att odlare tog efter metoden. 1867 är året då rosgrupper klart definierades. 1950-talet blev avgörande för rosor. Det blev allt vanligare att ha rosor, särskilt populära rosen ”Peace” som introducerats 1942. Nu är det ovanligt med villaträdgårdar utan rosor.

Idag är rosen den mest sålda snittblomman i världen. Det räknas med att 150 miljoner rosor säljs per år.