Nästa steg inom skolan

Nu fortsätter vi med steg två när det gäller förändringarna inom skolan. Den första etappen av skolförändringarna genomfördes till terminsstarten i höstas då fyra mindre skolor las ner. Till höstterminen i år flyttar högstadieeleverna i Östra Ljungby och på Antilopenskolan till Snyggatorpsskolan och Träningsskolan flyttar till Antilopenskolan.

Förändringar inom skolan är nödvändiga för att möta allt högre krav. Genom att samla ihop våra resurser, samverka mer och ha bättre klassindelningar kan vi erbjuda en högre kvalité i undervisningen och bättre klara av ökade krav från våra elever. Dessutom behövdes förändringarna för att vi ska kunna använda våra resurser på allra bästa sätt för alla elever.

Skolorna kommer också att ställas inför nya och högre krav i allt fler ämnen. Redan lönar det sig att läsa mer matematik, språk och naturvetenskap för att bli antagen på högskolan. Eleverna kommer därför att i större utsträckning välja språk och matematik på gymnasiet. Det påverkar i sin tur högstadiet där fler kommer att vilja läsa dessa ämnen. I framtiden måste vi kunna erbjuda olika typer av klasser tex en klass med elever som är särskilt intresserade av matte.

En annan förändring gäller intagningen till gymnasiet. I framtiden kommer det att behövas godkänt i nio av tolv ämnen för att komma in på gymnasiet för vidare studier på högskolan. Idag krävs tre.

Snyggatorpsskolan planerar nu för att ta emot högstadieeleverna från Antilopenskolan och Norrekrok. Skolan kommer att få ytterligare två parallella klasser i årskurserna 7, 8 och 9 utöver de fyra som finns idag. Träningsskolan flyttar till Antilopenskolan som byggs om för att kunna ta emot sina nya elever. Barnen i F-åk 5 på Snyggatorpskolan flyttar in i paviljongen där Träningsskolan finns idag.

Sedan terminsstarten arbetar elever och lärare på alla berörda skolor tillsammans med miljön på Snyggatorpsskolan, både inne och ute. I innegruppen ingår både lärare, elever, arkitekter och tjänstemän från kommunen. Tillsammans ska de ta fram en mer besöksvänlig entré och ett bättre uppehållsrum för eleverna. I senare etapper ska lärarna också få en trivsammare arbetsmiljö. En motsvarande grupp finns för utemiljön som bland annat planerar både fotbollsplan och längdhoppsbana på skolgården.

Alla elever som ska till Snyggatorpsskolan kommer att bjudas in dit till en lunch och för att bekanta sig med sin nya skola. Berörda föräldrar kommer att bjudas in till ett föräldramöte. Lärarna som ska flytta över till Snyggatorpsskolan har redan haft möten med sina blivande kollegor.

Vårt mål är att vi kan välkomna våra elever redan till höstterminen med nya och fräscha miljöer både ute och inne och till en skola som kan erbjuda alla elever bättre möjligheter i framtiden.

Tommy Cedervall
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden