Majblomman – spreds från Göteborg

1907 såldes de första majblommorna. Det var i Göteborg. Skolbarn sålde blommorna, vars behållning gick till barn som behöver stöd. I V Sönnarslöv gav det barn kolonivistelse.

Initiativet till majblomman togs av Beda Hallberg, verksam i Göteborg inom stadens frivilliga fattigvård. Idén kom genom dottern. På Gustaf Adolfdagen 1906 kom dottern hem med en sköld placerad på kappan, som hon köpt för tio öre på väg från skolan istället för att köpa godis. Här såg Beda Hallberg en möjlighet att få in pengar. Trots motstånd beställde Beda Hallberg 100 000 blommor, som skulle säljas för tio öre styck. Det blev succé. Idén spreds över landet. Redan 1907 bildades Förstamajblommans Riksförbund. Utöver i Sverige spreds idén internationellt. 1916 såldes 400 000 majblommor på Cuba. 1922 kom idén till USA, 1933 introducerades bilmajblomman, 1998 byter Förstamajblomman namn till Majblomma, 2006 sålde 150 000 barn mellan nio och tolv år majblommor för 36 miljoner kronor.

I varje kommun bildades lokala Majblomkommittéer. I V Sönnarslövs kommun den 12 februari 1933, med sex personer: Thorsten Lidén, Maria Dahlin Hansson, Iris Hansson, Ebba Hellberg, Ernst Stolt och Hjalmar Larsson. Redan den 24 februari samma år, beslöts att ordna sommarkoloni för 10-12 barn i Magnarp, med inkvartering hos en lantbrukare. Med tiden blev det även: Barn till Skälderviksläger, badresor och lekplats. Kommittén köpte 2 000 blommor första året.