TÄVLA i Annonsjakten!

Så här gör du

Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält ovan passar in i någon av annonserna i detta nummer av Söderås Journalen. Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör.
Skriv ut denna sidan och fyll sedan i annonsörens firmanamn här nedan.

Sänd lösningen till

Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 8 mars 2010.

Vinster

1:a pris Presentkort hos Ekstrands Cykel,Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Ekstrands Cykel,Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Ekstrands Cykel,Klippan 100:–
Samtliga vinnare får också en Söderås Journalen de Luxe-bok!

A: ……………………………………………………………………………………….

B: ……………………………………………………………………………………….

C: ……………………………………………………………………………………….

D: ……………………………………………………………………………………….

E: ……………………………………………………………………………………….

F: ……………………………………………………………………………………….