Förskolan Spelet blir Heden

I slutet av januari invigde den nyblivna rektorn Sofia Walka förskolan Heden i Ljungbyhed. Från 1978 och fram till dess hade verksamheten gått under namnet Spelet, men nu är det alltså nytt namn som gäller.
– Vi ville göra en nystart. Förskolan Lärkan i Färingtofta lades ner i höstas, och både lärare och barn har flyttat hit i stället. Då tyckte vi att det var en god idé att välja ett nytt namn, för att markera nystarten och integrera de nya, säger förskolläraren Kerstin Andersson.

”Byggröra”

Idag har förskolan Heden ungefär 40 barn i åldrarna ett till fem år. Under senare delen av 2009 och början av 2010 har en renovering med ommålning skett. Vid invigningstillfället var denna inte helt klar. Hantverkarna höll då fortfarande på med källaren, men förhoppningen är att detta ska vara klart inom kort. Att ha haft lite ”byggröra” har så klart inte varit optimalt, men heller inget stort problem.
– Det har fungerat väldigt bra i gruppen. De nya barnen har kommit in bra, det har varit en stor trygghet för dem att ha sina gamla lärare med sig, säger Kerstin Andersson.

Mycket lek

En vanlig dag öppnar förskolan Heden vid 6.30, då de första barnen lämnas av sina föräldrar. 7.15, är det dags för frukost. Kontinuerligt under förmiddagen kommer det fler och fler barn, och var och en går till sin respektive avdelning. Totalt finns tre stycken avdelningar.
– Under förmiddagen är det lek, både fri och organiserad. Sedan är det lunch vid 11.30. Där efter har de små barnen vila och de äldre kanske läser sagor och tar det lite lugnare. Under eftermiddagen fortsätter de olika aktiviteterna.
Den rekordkalla och, åtminstone vad det verkar i skrivande stund, rekordlånga vintern lockar naturligtvis till mycket lek utomhus också.
– Barnen älskar snön och har verkligen inte tröttnat än, skrattar Kerstin
Andersson.

Rektor Sofia Walkas invigningsdikt

När morgonen kommer, till Heden jag går
Här får jag leka, bland buskar och snår
Nyckelpigor, fjärilar och ugglor vi är
Alla får vi utvecklas här