”Att flyga som fåglar” – i Ljungbyhed fick många ”vingar”

Svenska flygets vagga stod i Ljungbyhed. Där har många förverkligat den dröm som människan haft i årtusenden – ”att kunna flyga som en fågel”. I år fyller Svenskt flyg 100 år.

Två principer finns för flygning: ”Tyngre eller lättare än luft.” När flygningen vilade på mystikens grund gällde ”tyngre än luft”, med tragiska utgångar. Då flygningens problem togs på allvar krävdes: Att i praktiken undersöka hur fåglar flög och göra klart varför. Först 1680 skedde detta – av Giovanni Alfonso Borelli, som vetenskapligt korrekt beskrev vad som gällde. Själv såg han flygning som omöjligt för en människa, men tänkte inte på möjligheten ”lättare än luft”. Den tanken togs upp på allvar i mitten av 1700-talet. Den 19 september 1783 flögs en gris, höna och anka tre km i Joseph Montgolfiers varmluftballong. ”Isen” var bruten. Ballongen användes i en rad sammanhang – som i franska armén 1794. Luftskepp för passagerartransporter kom igång. Först 1935 tog detta slut, då zeppelinern Hindenburg brann i New York och 35 dog.

Experiment efter principen ”tyngre än luft” hade pågått sedan 1700-talet slut. Engelsmannan Georg Cayleys segelflygning blev banbrytande. Men det var amerikanska cykelfabrikanterna Orville och Wilbur Wrights vetenskapliga experimenterande – med bl a nya roder – i vindtunnel som blev avgörande. Den 17 december 1903 flög Orville Wright världens första motordrivna flygmaskin – i 40 meter. 1906 blev dansken J C Ellehammer första europé att göra det samma. Fransmannan Louis Blériot flög över engelska kanalen 1909.

1910 räknas som svenska flygets start. Den 16 oktober 1910 flög Hjalmar Nyrop flygplanet ”Nyrop 2”. Det var första gången en svensk flög ett svenskbyggt flygplan i Sverige. Det skedde i Ljungbyhed. 1911 startade Nyrop landet första flygskola, Enock Thulin tog vid. Krigsflygskolan F 5 kom i gång 1926 och har utbildat c:a 5 500 elever, som fått ”vingar” (flygförarbevis). F5 upphörde 1998.

Svenska flygets 100 år firas på fem platser i landet. Avslutningen sker i Ljungbyhed den 5 september.