Idag öppnar Söderåsshopping!

Idag, den 25 januari 2010, startar Adapt Media och Söderås Journalen upp Söderåsshopping (www.soderasshopping.se). Söderåsshopping kommer att bli ett ”syskon” till Söderås Journalen och riktar sig till privatpersoner, företag och föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde.

Vi vill skapa en plattform där regionens yngre och äldre medborgare kan knytas samman än mer. Inte minst med de butiker, företag och föreningar som finns i området. Många av Söderås Journalens läsare är ”50 plus”, och genom Söderåsshopping så hoppas vi kunna attrahera även en lite yngre målgrupp. Här kan alla åldrar ta del av erbjudande som butiker, företag och föreningar ger.