Stora helgdöden

Helgrik period stundar. ”För mycket helg?” Så har det tyckts förr.

På 1500-talet var en tredjedel av året arbetsfritt. Inskränkningar gjordes. Ytterligare kom. 1772 klubbade riksdagen ”stora helgdöden”. 21 helgdagar försvann, bl a ”tredje och fjärde dag jul”. Översyn sker. 1935 infördes helgerna julafton, påskafton och midsommarafton. Profana helger kom sent. Den 1 maj 1939, nationaldagen 2005 – då ströks dock annandag pingst.