Söderås Journalen + soderasshopping.se
= En möjlighet till bra affärer!

Det är med glädje och stolthet vi på Adapt Media konstaterar att vi från och med detta nummer av Söderås Journalen kan presentera en ”avknoppare” till tidningen i form av webbsajten soderasshopping.se!

Från Klippans Kommun, Klippans Köpmannaförening och Företagarna i Klippan har det under några år signalerats ett behov och önskemål om att butiker och företag skulle kunna presentera sig och sina verksamheter med olika erbjudande på en internethemsida. En av ”knäckfrågorna” har varit vem som skall skapa och driva en sådan hemsida. Skall man göra det tillsammans? Vilka skall i så fall vara med? Vem skall sköta den? Vad skall det kosta? Hur skall den se ut? Vad skall man kunna göra på och med sidan?

Allt detta har vi på Adapt Media lyssnat på och vi har kommit fram till att eftersom vi är lokalt förankrade i Söderåsbygden (med Klippan som bas), vi har redan många läsare och annonsörer i vår tidning Söderås Journalen, så varför inte använda den som en grund för en lokal hemsida för handel, företagande, webbtidning, föreningar och lokala evenemang?!

Sagt och gjort: Vi började programmera sidan i slutet på förra året och den 25 januari är det premiär för www.soderasshopping.se!

Det ”växer så det knakar” på olika köpcentrum i NV-Skåne. Det innebär givetvis utökad konkurrens för alla oss som ligger några mil från dessa centra. Tanken med soderasshopping.se är att visa den styrka och bredd som finns bland butiker, hantverkare, tjänsteföretag osv i vår kommun och runt Söderåsen. Idag använder både unga och äldre datorer. De flesta tidningar har också en version av tidningen på internet.

Så Köpmän, Företagare, Föreningar: Tveka nu inte! Anmäl nu Ert deltagande på soderasshopping.se/anmalan så att vi får ”full fart” på sajten från början. Det gagnar alla! Här finns forumet för Er att visa båda unga och äldre att vi är precis lika duktiga, konkurrenskraftiga och inte minst framåtskridande som de i ”stora staden och köpcentrat”!

Söderås Journalen + soderasshopping.se = En möjlighet till bra affärer!