Vad förväntar du dig av 2010?

Fyra av Klippans handlare blickar fram mot 2010.

Carina Nilsson
Basthi klädesaffär

Carina tror att 2010 kommer att gå jättebra eftersom att fler människor söker sig till butiker med mer personlig service eftersom att det blidas mer och mer kedjor. I framtiden tror Carina att det kommer gå bättre och bättre och eftersom affären är i en by så håller sig priserna låga. Hon tror att fler storstadsmänniskor söker sig till små byar just för att få den personliga service man vill ha när man letar efter något nytt.

Caroline Håkansson, Katarina Rosen och Hanna Assarsdotter
Brohällans Blommor

Katarina tror att det kommer bli ett bra år. Under nästa år blir man återigen en Interflorabutik. De ska även renovera andra halvan av affären under nästa år. Katarina tror på en ljus framtid för butikerna i Klippan.

Robert Pegelow
Conditori Hjärtat

Robert hoppas på att 2010 kommer gå bättre än 2009. Under 2010 kommer Robert och hans kollegor leta efter nya koncept till bageriet och testa om de säljer. Robert tror att konditoriet hade gått ännu bättre om det hade varit i en större stad.

Wictoria Svensson
Colorama

Wictoria tror att botten i konjunkturen är nådd och att det bara kan gå uppåt. Det kommer alltid nyheter bland produkterna och hon tror inte att det hade gått bättre i en större stad eftersom där byggs det så mycket nytt. Konkurrensen är mindre på en mindre ort, och folk söker sig ofta gärna till mindre butiker för att få mer personlig service.