Potatislov blev höstlov

Under några höstveckor skulle skörden bärgas, t ex potatis. Mycket arbetskraft krävdes. Då fick barnen rycka in.

Från 1842 var skolreformen i kraft. Då infördes skördelovet. Det var först lokalt reglerat. Skolan blev allt mer statligt reglerad. Riktlinjer för skördelov behövdes, som kom 1939. Först enbart för lingonplockning, från 1940 även för jordbruksarbete. Maxtiden för lovet var tre veckor 1940-41, ökades till fyra veckor 1942-45, minskade till två veckor 1946 och 1954 enbart till sex dagar. 1959 försvann statligt reglerade skördelovet. Från 1970-talet återinfördes höstlovet, för att dela upp höstterminen. Sedan 1990-talets mitt har lov- och studiedagar förts samman till ett höstlov i månadsskiftet oktober-november.