Kistebrev är ”återupptäckta”

”Dåtidens ‘massmedium’.” Så blev kistebrev, med storhetstid 1750-1850-talet. Kristna budskapet, seder, moral och vardagslivets glädjeämne och mödor var motivkretsarna.

”Kistebrev” är en handmålad (akvarell) bild från svartvitt träsnitt – en teknik från 1300-talets Europa. Ordet ”kistebrev” är etablerat i forskarkretsar, ursprunget är skånskt och anknyter till träkistor för förvarning av kläder och textilier, ofta med bild klistrad i locket.

I en bildfattig tid blev kistebreven färgstarka inslag. Motiven var internationella, kopierades, anpassades till miljön och var kända i hela Europa. Från Tyskland kom kistebreven till Skåne. Syften var: Synliggöra kristen tro, beskriva, hylla, smycka och undervisa. Kistebreven gav ofta mer än predikningar och bibelläsning. Priset var lågt så ”alla hade råd att köpa kistebrev” på marknader, i bodar, av försäljare. Korta texter tillkom. Kistebrev i Skåne gavs ut av: ”Berlings boktryckeri” (1756–1816), ”N P Lundbergs boktryckeri” (1839–54), ”FF Cedergréens boktryckeri” (1832–36).

Från 1836 köptes papper från Klippans pappersbruk, för kistebrevstryck. Få kistebrev finns kvar. De flesta försvann på 1800-talet då bilder i färgtryck kom. Under 1900-talet återupptäcktes kistebreven, som nu även nytillverkas.