Forskningslabb förbereder för universitetsstudier

Den 26 november invigde Klippans Gymnasieskola sitt nya forskningslaboratorium, som ska komma eleverna på det naturvetenskapliga programmets breddningskurs inom kemi till gagn. Det nya labbet har kommit till stånd tack vare Kemilektorslänken – ett projekt som genom samarbete mellan universitet och gymnasieskolor ska främja ungdomars intresse för kemi.
– De elever som har valt breddningskursen får nu möjlighet att bedriva forskning på universitetsnivå, och kommer att vara väl förberedda den dag de ska studera vidare på universitet, säger Martin Lundqvist, ansvarig lärare.

Spännande utmaning

Martin Lundqvist är inte någon vanlig kemilärare, utan är forskare på Lunds Universitet. Sedan i somras tillbringar han hälften av sin arbetstid på Klippans Gymnasieskola, som en del i Kemilektorslänken.
– Det är en spännande utmaning att arbeta med gymnasieungdomar. Jag har arbetat i den akademiska världen och varit lärare för studenter i drygt tio år. På senare tid har det varit tråkigt att se hur intresset för kemi gått ner. Därför känns det kul att vara en del av det här projektet och bidra till att kemiintresset ökar igen.

Forskningsmetodik

Totalt består breddningskursen inom kemi av åtta andraårselever. Tillsammans med Martin Lundqvist kommer de under detta och nästa år arbeta med forskning inom två projekt som Martin Lundqvist driver i Lund tillsammans med två forskarkollegor: Det ena handlar om nanopartiklar och det andra om Alzheimers.
– Tanken är att eleverna ska få en känsla av hur forskning går till och vilken slags metodik man arbetar med. Nu under hösten, innan labbet stod klart, har de fått söka information kring de här två projekten och de metoder vi kommer att använda, säger Martin Lundqvist.

Viktigt med näringslivssamarbete

Klippans Gymnasieskola arbetar också för att få igång ett samarbete med näringslivet i nordvästra Skåne. Det är nämligen viktigt att eleverna också får komma ut i ”verkligheten” och se hur forskningsresultaten tillämpas.
– Näringslivssamarbete är oerhört viktigt. De stora industrierna vill ha fler naturvetare och har därför igång en mängd projekt som ska höja intresset för naturvetenskap. Ska Europa fortsätta att ha en stark position när det gäller forskning så behöver vi hela tiden utvecklas, tycker Martin Lundqvist.