Foto: Shutterstock

Ännu doftar kärlek!

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Doft har betydelse för våra val av partner. Luktsinnet hjälper oss att välja en partner som kompletterar vårt immunsystem eller är potentiellt fertil. Människans kroppslukt innehåller kemiska signaler som ger information om vårt immunsystem. Omedvetet föredrar vi en partner med ett immunsystem som kompletterar vårt eget. Forskning visar att människor likt fiskar och möss och gärna parar sig med någon som har ett immunförsvar som kompletterar deras egna – så att avkomman blir starkare.

Det finns många sätt att visa kärlek. Snittblommor gör det bäst. Doften av ett fång röda rosor sätter vilket hjärta som helst i svaj.